Việc rà soát nhằm đánh giá khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp (DN) trong việc áp dụng mức LTT vùng và trả lương cho người lao động, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19. Bộ LĐ-TB-XH cũng yêu cầu tăng cường rà soát địa bàn áp dụng LTT, nhất là các đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp lại theo các nghị quyết của Quốc hội hoặc thuộc diện sắp xếp trong năm 2022. Đối với trường hợp dự kiến điều chỉnh phân vùng, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị các sở LĐ-TB-XH phối hợp với ban quản lý các KCX-KCN trao đổi với LĐLĐ cấp tỉnh - thành, chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp cấp tỉnh - thành, các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư và DN trên địa bàn.

Trước đó, đầu tháng 3-2021, Bộ LĐ-TB-XH đã có văn bản dự thảo lấy ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu điều chỉnh LTT năm 2021. Trong năm 2020, do tác động của dịch Covid-19, Hội đồng Tiền lương quốc gia quyết định lựa chọn, thống nhất phương án khuyến nghị Chính phủ không điều chỉnh LTT vùng năm 2021. Bên cạnh đó, tình hình dịch Covid-19 hiện vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như trên thế giới, chưa thể dự báo được chính xác thời điểm kết thúc và mức độ ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội trong nước từ nay đến cuối năm 2021. Vì vậy, Bộ LĐ-TB-XH nhận thấy việc không điều chỉnh LTT năm 2021 là phù hợp, tạo điều kiện cho DN phục hồi, người lao động duy trì việc làm, tái tham gia thị trường lao động và sau 13 năm liên tục điều chỉnh mức LTT.

Hiện nay, theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ, mức LTT vùng đang được áp dụng cụ thể là: vùng 1: 4,42 triệu đồng/tháng; vùng 2: 3,92 triệu đồng/tháng; vùng 3: 3,43 triệu đồng/tháng và vùng 4: 3,07 triệu đồng/tháng.

T.Ngôn