Rút ngắn thời gian xử lý kỷ luật lao động - Ảnh 1.
Ảnh minh hoạ

Theo đó, việc xử lý kỷ luật lao động vẫn phải được tiến hành thông qua cuộc họp xử lý kỷ luật lao động. Tuy nhiên, trình tự tổ chức theo quy định mới sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Cụ thể: Người sử dụng lao động (NSDLĐ) chỉ phải bảo đảm thông báo mời họp được gửi đến tay các thành phần tham dự trước khi diễn ra cuộc họp xử lý kỷ luật lao động chứ không yêu cầu phải gửi trước ít nhất 5 ngày làm việc như quy định hiện nay. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, các thành phần tham dự có nghĩa vụ trả lời xác nhận có hay không thể tham dự cuộc họp. Nếu bất kỳ ai vắng mặt không ý do chính đáng, NSDLĐ có quyền tiến hành cuộc họp, thay vì phải chờ đến khi đã thông báo ít nhất 3 lần như quy định hiện nay.

Ngoài ra, trong trường hợp bắt quả tang người lao động có hành vi vi phạm, NSDLĐ phải ngay lập tức lập biên bản vi phạm, rồi mới tiến hành trình tự tổ chức cuộc họp.

T.Ngôn