Mục đích của việc làm này là nhằm tạo điều kiện cho việc tổ chức tốt công tác chăm lo cho CNVC-LĐ nhân dịp Tháng CN và Tháng hành động về An toàn - vệ sinh lao động năm 2019. Trên cơ sở danh sách do các cấp CĐ đề xuất, LĐLĐ tỉnh sẽ trích Quỹ Xã hội hỗ trợ kịp thời để san sẻ khó khăn.

San sẻ khó khăn với công nhân bị tai nạn lao động - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long thăm hỏi, hỗ trợ gia đình công nhân bị tai nạn lao động

Nhằm chăm lo tốt nhất đời sống vật chất cho đoàn viên và người lao động (NLĐ) trong Tháng CN 2019, trước đó, LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp CĐ chủ động tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động (tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT); rà soát, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và NLĐ. Ngoài đề xuất người sử dụng lao động nâng giá trị bữa ăn giữa ca cho NLĐ, các cấp CĐ cần chủ động phối hợp với các đối tác ký kết, triển khai có hiệu quả các chương trình phúc lợi cho đoàn viên.

Tin-ảnh: C.Tuấn