Bà Lý Phương Giao, quản lý công ty, trả lời: Mới đây, công ty đã tiến hành xây dựng lại thang - bảng lương, trong đó có quy định lại cách tính tiền lương giờ tăng ca. Theo đó, từ đầu tháng 8-2017, nhân viên làm thêm giờ sẽ được hưởng 150%-200% lương và bố trí thời gian nghỉ bù. Nhưng khi thông báo cách tính lương mới, công ty đã sơ suất không nêu rõ hướng giải quyết số thời gian nghỉ bù còn tồn khiến nhân viên hiểu nhầm là bị xóa hết. 

Sao cắt giờ nghỉ bù của nhân viên? - Ảnh 1.

Giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và đối thoại là giải pháp ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp

Đối với thời gian nghỉ bù còn tồn, công ty sẽ tạo điều kiện để nhân viên nghỉ hết số giờ được hưởng. Nếu ai không có nhu cầu nghỉ, công ty sẽ thanh toán bằng tiền tương ứng với thời gian nghỉ.