Ông Nguyễn Hoài Thanh, trưởng phòng hành chính - nhân sự, trả lời: Việc anh Thiện vẫn làm việc khi bác sĩ chỉ định nghỉ hưởng chế độ ốm đau, công ty rất cảm kích nhưng xin khẳng định việc đó xuất phát từ quyết định của cá nhân anh ấy, công ty không yêu cầu, cũng không khuyến khích người lao động đi làm khi bị bệnh. Qua tham khảo ý kiến cơ quan BHXH, trường hợp người lao động bị ốm đau phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế thì mới được giải quyết chế độ. Trong khi đó, anh Thiện vẫn đi làm và hưởng lương bình thường nên không được hưởng chế độ ốm đau.