Bên cạnh việc công bố mức LTT vùng theo tháng thì Nhà nước cũng sẽ công bố mức LTT vùng theo giờ nhằm nâng cao độ bao phủ của tiền lương tối thiểu và đáp ứng tính linh hoạt của thị trường lao động.

Sẽ ban hành mức lương tối thiểu vùng theo giờ - Ảnh 1.

Người lao động và doanh nghiệp thương lượng, thoả thuận tiền lương, ký hợp đồng lao động và trả lương gắn với năng suất và kết quả lao động.

Các DN được quyền tự quyết định chính sách tiền lương, tuy nhiên phải đảm bảo:

- Không thấp hơn mức LTT vùng do Nhà nước công bố.

- Phải được xây dựng dựa trên cơ sở thỏa ước lao động tập thể phù hợp với tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, khả năng của DN và công khai tại nơi làm việc.

- Người lao động và DN thương lượng, thoả thuận tiền lương, ký hợp đồng lao động và trả lương gắn với năng suất và kết quả lao động.

Tin - ảnh: K.An