Chính vì vậy, để bảo vệ NLĐ, pháp luật đã đặt ra chế tài cho những doanh nghiệp vi phạm. Theo quy định tại khoản 3, điều 47 Bộ Luật Lao động 2012, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH cùng những giấy tờ khác mài NSDLĐ đã giữ lại của NLĐ.

Có thể thấy, Bộ Luật Lao động 2012 đã không nêu rõ trách nhiệm của NSDLĐ trong việc xác nhận thời gian đóng BHTN cho NLĐ. Tuy nhiên, khoản 21, điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm đã đề ra mức phạt đối với NSDLĐ không thực hiện việc này.

Sẽ phạt doanh nghiệp không xác nhận bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ - Ảnh 1.

Từ năm 2021, bắt buộc người sử dụng lao động phải có trách nhiệm xác nhận việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của mình.

Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng nếu NSDLĐ không làm văn bản đề nghị cơ quan BHXH xác nhận việc đóng BHTN cho NLĐ để NLĐ hoàn thiện hồ sơ hưởng BHTN theo quy định.

Để khắc phục thiếu sót của Bộ Luật Lao động 2012, khoản 3, điều 48 Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1-1-2021 đã định rõ, NSDLĐ có trách nhiệm: Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu NSDLĐ đã giữ của NLĐ…

Do đó, từ 2021, đây sẽ là cơ sở pháp lý bắt buộc NSDLĐ phải có trách nhiệm xác nhận việc đóng BHTN cho NLĐ của mình. Trường hợp vi phạm quy định này, và cụ thể hơn là không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng BHTN cho NLĐ để NLĐ hoàn thiện hồ sơ hưởng BHTN thì theo điểm b, khoản 2, điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, NSDLĐ sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

H.Lê