Hội nghị đã thảo luận, xác định những tồn tại, khó khăn và thách thức khi triển khai Bộ Luật Lao động trong thực tế.

Theo Thứ trưởng Phạm Minh Huân, BLLĐ năm 2012 có hiệu lực từ ngày 1-5-2013 với 17 chương, 242 điều và hiện có quá nhiều điểm không còn phù hợp, chồng chéo, vênh với các văn bản pháp luật khác, gây khó khăn trong thực thi. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ được thực hiện theo hướng linh hoạt, đồng bộ với hệ thống pháp luật và dễ thực hiện. “Sẽ có khoảng 100 điều ở 15 trong tổng số 17 chương của luật này được chỉnh sửa” - ông Huân nói.

Sẽ sửa đổi khoảng 100 điều trong Bộ Luật Lao động

Dự kiến, trong tuần này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ đăng dự thảo BLLĐ sửa đổi lên trang web của bộ tại địa chỉ www.molisa.gov.vn để lấy ý kiến nhân dân, người lao động, doanh nghiệp. Sau đó, dự thảo sẽ được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối năm 2017.

V.Duẩn