Sẽ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Đinh Văn Khuy, giám đốc công ty, trả lời: Sự việc anh Hải phản ánh chưa chính xác. Tháng 6-2018, do tổ chức lại bộ máy nhân sự nên công ty đã sáp nhập bộ phận chăm sóc khách hàng và kinh doanh - marketing làm một; người quản lý bộ phận mới là trưởng phòng kinh doanh - marketing. Do các chức danh quản lý ở bộ phận mới đã đủ người nên công ty đã đề nghị anh Hải làm phó phòng tổ chức - hành chính nhưng anh không đồng ý. Vì chưa thể bố trí được vị trí thích hợp nên công ty tạm thời cho anh Hải nghỉ chờ việc, vẫn hưởng lương đầy đủ. Ban giám đốc thấy rằng không thể tiếp tục kéo dài tình trạng này nên dự kiến giữa tháng 7-2018 sẽ tổ chức một buổi làm việc với anh Hải để giải quyết. Nếu vẫn không thể bố trí được công việc phù hợp với nguyện vọng của anh Hải, công ty sẽ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với anh.