Sẽ trả bù tiền lương tính thiếu

Ông Võ Đoán, giám đốc sản xuất, trả lời: Về tiền lương tháng 5-2016, sau khi kiểm tra, chúng tôi thấy có sự nhầm lẫn do việc báo cáo ngày công không khớp. Giám đốc đã yêu cầu điều chỉnh theo hướng trả thêm phần chênh lệch 100%. Về việc ngày công tháng 7 của một số người bị thiếu là do máy chấm công gặp sự cố kỹ thuật, công ty đã kiểm tra và sẽ trả lại cho anh em vào kỳ lương đầu tháng 10-2016.