Theo nội dung ký kết, Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam sẽ cung cấp các loại bảo hiểm như: tai nạn hộ gia đình; tai nạn cá nhân; môtô - xe máy; tai nạn sử dụng điện cho đối tượng là đoàn viên, NLĐ tại các hộ gia đình hoặc các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn. Đoàn viên, NLĐ chỉ cần xuất trình thẻ đoàn viên, thẻ nhân viên... sẽ được giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm.

Sóc Trăng: Hợp tác vì phúc lợi đoàn viên - lao động - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết Ảnh: TRƯỜNG KHOA

Ngoài phối hợp tổ chức các hoạt động công tác xã hội, hằng năm, Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam cũng sẽ ủng hộ kinh phí cho các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVC-LĐ nhân dịp Tết Sum vầy, Tháng Công nhân… do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

V.Linh