Sức khỏe không bảo đảm

Bà Trần Thị Minh Ngọc, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Anh Nguyên bị bệnh, điều trị đã hơn 1 năm nhưng chưa hồi phục. Bác sĩ có khuyến cáo không để anh tiếp tục làm ở bộ phận chế biến thực phẩm vì sức khỏe không bảo đảm. Công ty có nói rõ điều này trước khi thay đổi công việc và anh cũng chấp thuận nhưng sau đó đổi ý. Công ty tiếp tục thương lượng bởi không thể để anh tiếp tục làm công việc đòi hỏi nghiêm ngặt về vệ sinh - an toàn thực phẩm.