Trước tình hình căng thẳng, có thể dẫn đến xung đột vũ trang ở khu vực Trung Đông, để đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động (NLĐ), kịp thời sơ tán NLĐ khi có nguy cơ chiến tranh xảy ra, cũng như việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam đang làm việc tại khu vực Trung Đông, Cục Quản lý lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB-XH) đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở Trung Đông, thực hiện ngay một số nội dung như sau:

- Rà soát tình hình lao động, việc làm và sinh hoạt của lao động Việt Nam tại các nước trong khu vực (gồm UAE, Qatar, Ả-rập Xê-út, Ô-man, Cô-Oét, Ba-ranh...), lập danh sách số lao động đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, công trình,… số điện thoại, email, đầu mối liên hệ của các nhóm Lao động và cán bộ đại diện doanh nghiệp tại thị trường gửi Ban Quản lý lao động tại địa bàn và Cục Quản lý lao động ngoài nước để theo dõi, quản lý va hỗ trợ khi cần thiết.

Tạm dừng đưa người lao động sang Trung đông - Ảnh 1.

Khu vực Trung đông hiện có khá nhiều lao động Việt đang làm việc

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty sử dụng lao động và các bên liên quan xây dựng phương án bảo vệ an toàn, an ninh cho NLĐ và sơ tán khi có diễn biến xấu xảy ra.

- Mỗi doanh nghiệp thiết lập đường dây nóng (số điện thoại, email của 1 lãnh đạo và 1 cán bộ thị trường) để theo dõi diễn biến tình hình, có biện pháp ứng phó khi xảy ra phát sinh.

- Trong thời gian này, tạm thời dừng đưa NLĐ đến làm việc tại các địa bàn nói trên, chờ đến khi có thông báo mới. Thông tin lại với NLĐ và trao đổi với người sử dụng và các bên liên quan về về việc tạm dừng nói trên.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đang phổi hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình khu vực và lên phương án di chuyển, sơ tán NLĐ Việt Nam đến các khu vực an toàn và đưa về nước trong trường hợp khẩn cấp.

Tin-ảnh: G.Nam