Công nhân đề đạt nguyện vọng tại hội nghị người lao động Công ty Domex
Công nhân đề đạt nguyện vọng tại hội nghị người lao động Công ty Domex

Năm 2014, với nỗ lực của hệ thống CĐ, tình hình tranh chấp lao động tập thể dẫn đến ngừng việc tập thể có những chuyển biến tích cực, giảm cả về quy mô, số lượng. Cả nước chỉ xảy ra 287 vụ tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể, giảm 64 vụ so với năm 2013; nguyên nhân tranh chấp chủ yếu do chủ doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động.

T.Ngôn