Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã phổ biến nội dung cơ bản của Nghị định 60/CP, trong đó nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị người lao động. Cán bộ CĐ cũng được hướng dẫn cụ thể về quy trình phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức hội nghị - từ khảo sát, tập hợp ý kiến người lao động, thương lượng với ban giám đốc đến việc công khai tình hình sản xuất - kinh doanh, thu nhập, các quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng…


Cán bộ Công đoàn tham gia buổi tập huấn

Cán bộ Công đoàn tham gia buổi tập huấn

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận 6 lưu ý CĐ cơ sở cần phối hợp với doanh nghiệp thực hiện tốt đối thoại định kỳ mỗi quý hoặc khi có sự thay đổi lớn về chế độ, chính sách tại đơn vị nhằm tránh xảy ra tranh chấp.

Tin-ảnh: T.Nga