Theo đó, căn cứ vào mức lương tối thiểu (LTT) vùng do Chính phủ quy định, DN phối hợp với ban chấp hành Công đoàn cơ sởngười lao động (NLĐ) để thỏa thuận, xác định mức điều chỉnh trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và mức lương trả cho NLĐ cho phù hợp. Số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ít nhất bằng 5%.

Mức lương thấp nhất của công việc đã qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng
Mức lương thấp nhất của công việc đã qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng lưu ý mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức LTT vùng do Chính phủ quy định. Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức LTT vùng. Sau khi sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, DN phải công bố công khai tại nơi làm việc của NLĐ trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của DN.

Tin-ảnh: T.Ngôn