Dự kiến trong tháng 11-2015, TP HCM cần khoảng 27.000 lao động. Các ngành nghề dự báo thu hút đông lao động có tay nghề gồm: kinh doanh, dịch vụ - phục vụ, công nghệ thông tin, dệt may - giày da, du lịch, tư vấn - bảo hiểm, cơ khí, điện tử…

Tháng 11, TP HCM cần 27.000 lao động

Theo trung tâm, 2 tháng cuối năm 2015, nhu cầu sử dụng lao động phổ thông, sơ cấp nghề sẽ gia tăng. Những lao động này sẽ phục vụ nhu cầu sản xuất và các hoạt động dịch vụ cuối năm.

N.Luân