Bản ghi nhớ này sẽ thiết lập khung hợp tác, hai bên thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác trong việc phái cử và tiếp nhận thực tập sinh và lao động Việt Nam trong lĩnh vực du lịch và hộ lý đến tỉnh Nagano. Ông Abe Shuichi, Thống đốc tỉnh Nagano, cho biết tỉnh Nagano đã hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, chế tạo, du lịch... và nhận được sự hợp tác tích cực từ Việt Nam. Hiện có khoảng 3.400 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Nagano. Những chính sách để hỗ trợ lao động Việt Nam khi đến làm việc tại tỉnh Nagano như: hỗ trợ nhà ở, cải thiện môi trường làm việc, thành lập trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài bằng tiếng Việt...

Dự kiến tháng 2-2020, tỉnh Nagano sẽ tổ chức ngày hội tuyển dụng giữa doanh nghiệp trong lĩnh vực về du lịch của tỉnh Nagano với những lao động Việt Nam có mong muốn được làm việc tại tỉnh trong lĩnh vực du lịch.

G.Nam