Đoàn viên, cán bộ CĐ đã được nghe ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam, phổ biến một số điểm mới của Điều lệ CĐ Việt Nam sửa đổi, bổ sung được Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII thông qua, cụ thể như: nguyên tắc bầu cử tại đại hội, hội nghị CĐ; quản lý đoàn viên bằng phần mềm; đổi mới về hình thức tập hợp đoàn viên và bổ sung nhiệm vụ, quyền lợi của đoàn viên... Đoàn viên, cán bộ CĐ cũng được nghe một số quy định về việc sử dụng thẻ tích hợp để được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các thiết chế CĐ cũng như các hình thức liên kết, hợp tác khác của tổ chức CĐ.

Thí điểm tập hợp lao động người nước ngoài vào Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ LĐLĐ quận 8, TP HCM theo dõi hội nghị trực tuyến triển khai Điều lệ CĐ Việt Nam

Ông Sơn cũng nhấn mạnh trong giai đoạn hiện tại, việc đổi mới hình thức tập hợp đoàn viên, mở rộng đối tượng kết nạp là điều cần thiết và điều 1 Điều lệ CĐ Việt Nam có nội dung khuyến khích người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người nước ngoài lao động hợp pháp tại Việt Nam tham gia các hình thức tập hợp của tổ chức CĐ Việt Nam. Đây là điểm mới được bổ sung vào Điều lệ CĐ. "Sắp tới, Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ thí điểm tập hợp lao động người nước ngoài tại các khu kinh tế có đông lao động nước ngoài. Khi gia nhập CĐ Việt Nam, họ sẽ được tham gia các hoạt động phong trào do CĐ tổ chức, đặc biệt là được thăm hỏi, hỗ trợ khi khó khăn, vướng mắc" - ông Sơn cho biết.

Tin-ảnh: N.Hoàng