Ông Nguyễn Xuân Bình, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Đúng là hai bên có thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ để anh Chí yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Song, vì thời gian gián đoạn công việc khá lâu, công ty phải tìm người thay thế nên khi anh Chí trở lại, công ty không còn vị trí phù hợp để sắp xếp. Qua làm việc với cơ quan chức năng, chúng tôi thấy cách hành xử của công ty đối với anh Chí là chưa đúng nên sẽ mời anh đến để bàn bạc, bố trí công việc.