Nguyễn Mạnh Dũng (TP Hà Nội) hỏi: "Vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công ty thông báo cho một số nhân viên tạm ngừng việc và yêu cầu số nhân viên này ký thỏa thuận ngừng phụ cấp lương. Với thỏa thuận này, trong thời gian nghỉ thì người lao động chỉ nhận được số tiền bằng 1/2 lương tối thiểu vùng (khoảng 2,2 triệu đồng/tháng). Mức lương công ty đưa ra như vậy có đúng không? Nếu chúng tôi không ký thỏa thuận thì có trái quy định pháp luật không?".

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Khoản 3, điều 98 Bộ Luật Lao động quy định nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Như vậy, công ty anh Dũng cho nhân viên ngừng việc vì dịch bệnh nhưng đưa ra mức lương để thỏa thuận chỉ bằng một nửa lương tối thiểu vùng là sai quy định pháp luật. Do vậy, nếu người lao động chọn cách không ký thỏa thuận cũng không trái quy định pháp luật.