Trừ thuế sai quy định

Đại diện Công ty Ấn Hoàng trả lời: Do công ty không cập nhật thông tin nên khi thanh toán chế độ trợ cấp thôi việc cho chị Huệ đã trừ thuế thu nhập cá nhân như chị phản ánh. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, chúng tôi đã mời chị Huệ đến xin lỗi và hoàn trả khoản khấu trừ thuế cho chị.