"Tôi sinh năm 1957 và đã được hưởng chế độ hưu trí hơn 3 tháng. Trước đó, khi làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí, khoảng thời gian 4 năm 5 tháng phục vụ trong quân đội của tôi không được công ty cộng gộp vào để tính thời gian tham gia BHXH với lý do tôi có quyết định phục viên (sau thời gian quân ngũ, tôi chuyển ngành về công ty). Xin hỏi thời gian phục vụ trong quân đội của tôi có được tính là thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí không?".

Thời gian phục vụ trong quân đội có được tính tham gia BHXH? - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: 

Theo đơn, ông Hùng phục vụ trong quân đội từ tháng 10-1979 đến tháng 2-1984, sau đó chuyển ngành về Công ty Sài Gòn Xây dựng và đến tháng 4-1998 thì nghỉ. Công văn số 4904/LĐTBXH-BHXH quy định: Người lao động có thời gian tham gia quân đội đã chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ trước ngày 15-12-1993 sau khi làm việc tại cơ quan, đơn vị, xí nghiệp nhà nước rồi nghỉ việc hưởng trợ cấp một lần trước ngày 1-1-1995 nhưng chưa được tính thời gian tham gia quân đội, sau đó tiếp tục làm việc và đóng BHXH thì thời gian tham gia quân đội mà chưa được hưởng trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ được cộng nối với thời gian công tác có đóng BHXH. Như vậy, chỉ trong trường hợp ông chưa hưởng trợ cấp đối với thời gian tham gia quân đội và cung cấp được quyết định thôi việc của Công ty Sài Gòn Xây dựng thể hiện chưa giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc trong thời gian tham gia quân đội cho ông thì cơ quan BHXH mới có cơ sở xem xét cộng nối thời gian tham gia quân đội để điều chỉnh bổ sung lương hưu cho ông.