Thử việc 6 tháng, chưa ký hợp đồng?

 

Ông Nguyễn Duy Hưng, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh của người lao động, chúng tôi đã rà soát lại tình hình sử dụng lao động của công ty và nhận thấy phản ánh của NLĐ là đúng. Chúng tôi xin nhận thiếu sót và sẽ tiến hành ký hợp đồng ngay với số nhân viên thử việc đạt yêu cầu và có nguyện vọng gắn bó với công ty.