Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên" là một trong những chương trình lớn của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhằm góp phần chăm lo, nâng cao đời sống cho đoàn viên. Sau gần 3 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác với các đối tác ký kết cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, số đoàn viên được thụ hưởng từ chương trình là 50.000 người, trong đó có 45.000 người thụ hưởng từ các thiết chế Công đoàn và 5.000 người thụ hưởng từ các DN.

Thừa Thiên - Huế: Nâng phúc lợi cho đoàn viên - Ảnh 1.

Đại diện các đơn vị tại lễ ký kết

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, LĐLĐ tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên" với 30 DN.

Tin-ảnh: Q.Nhật