Tỉ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi lao động khu vực thành thị cao nhất trong 10 năm trở lại đây, thu nhập của người làm công hưởng lương giảm.

Trước tình hình trên, Bộ LĐ-TB-XH đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động; tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo xu hướng và nhu cầu thị trường lao động; điều tra nhu cầu lao động trong các loại hình doanh nghiệp... Bước sang quý IV/2020, thị trường lao động phục hồi, nhiều lĩnh vực có tín hiệu tốt, các ngành nghề, lĩnh vực bị đứt chuỗi, lao động bị ngừng việc đã trở lại thị trường. Công tác đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài cũng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ước tính trong năm 2020, cả nước giải quyết việc làm khoảng 1,348 triệu người, trong đó, tạo việc làm trong nước khoảng 1,27 triệu người; đưa trên 78.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỉ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 dự kiến đạt 64,5%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 24,5% (riêng tỉ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo có bằng, chứng chỉ dự kiến đạt 26,5%).

Năm 2021, Bộ LĐ-TB-XH sẽ đẩy mạnh phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động quốc gia hiện đại, đồng bộ, thống nhất và có sự liên thông giữa các hệ thống thông tin về giáo dục - đào tạo, tăng khả năng kết nối cung - cầu lao động trên thị trường, giữa NLĐ với chủ sử dụng lao động. Bên cạnh đó, từng bước nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về NLĐ kết nối thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nâng cao năng lực phân tích, dự báo thị trường lao động.

T.Ngôn