Số vụ TNLĐ trong năm 2017 giảm 229 nhưng số người chết lại tăng 4 so với năm 2016. Trong đó, TNLĐ trong ngành xây dựng làm chết đến 66 người.

TP HCM: 102 người chết vì tai nạn lao động - Ảnh 1.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các vụ TNLĐ trên địa bàn TP HCM năm 2017 làm thiệt hại gần 19 tỉ đồng cho các chi phí bồi thường, trợ cấp, y tế, trả lương trong thời gian điều trị… 

B.Đằng