TP HCM: Đẩy mạnh chi trả chế độ không dùng tiền mặt - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo đó, BHXH TP yêu cầu các bộ phận chức năng đẩy mạnh hoạt động truyền thông về thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng để nâng cao hiểu biết, thay đổi thói quen từ thanh toán tiền mặt sang không dùng tiền mặt của người dân trên địa bàn. Đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, BHXH TP sẽ phối hợp với bưu điện trung tâm, ngân hàng vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH qua tài khoản, phấn đấu 100% người nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản (hiện đạt 96%).

Theo BHXH TP, việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp theo phương thức chi trả không dùng tiền mặt sẽ góp phần hạn chế tình trạng đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng, chậm chi trả tiền chế độ cho người lao động, đồng thời bảo đảm người tham gia được nhận chế độ đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, an toàn, đúng thời gian quy định.

Từ tháng 9-2019, BHXH TP đã có công văn về việc giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nhưng đến nay tỉ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản vẫn chưa đạt kế hoạch.

M.Chi