Trong đó, cầu tuyển dụng trong doanh nghiệp (DN) nhà nước chỉ 1,17% tổng nhu cầu nhân lực; nhu cầu DN ngoài nhà nước chiếm 89,66%; DN có vốn đầu tư nước ngoài là 9,17%. Nhu cầu nhân lực tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 65,41% tổng nhu cầu nhân lực năm 2022, tiếp đó là khu vực công nghiệp - xây dựng (33,63%) và khu vực nông - lâm nghiệp, thủy sản (0,96%).

TP HCM: Hơn 108.000 người có việc làm trong 4 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Ứng viên tìm kiếm cơ hội tại một hội chợ việc làm được tổ chức ở TP HCM

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết trong tháng 4-2022, thành phố đã giải quyết việc làm cho 27.985 lượt người. Như vậy, trong 4 tháng đầu năm 2022, thành phố đã giải quyết việc làm cho 108.503 lượt người (đạt 36,17% kế hoạch năm), tăng 1,67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin-ảnh: H.Như