Trả bằng cấp cho nhân viên

- Ông Lê Tuấn Kiệt, giám đốc công ty, trả lời: Qua trao đổi với cơ quan chức năng, chúng tôi nhận thấy quy định của công ty chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Sắp tới công ty sẽ chấn chỉnh lại quy trình tuyển dụng nhân sự, sẽ trả lại bằng cấp và giải quyết cho anh Sơn thôi việc đúng theo quy định.

Trần Văn Sơn (Công ty TNHH Quang Anh, quận 7, TP HCM)