Trả tiền ký quỹ cho nhân viên - Ảnh 1.

Bà Trần Thúy Hạnh, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, công ty nhận thấy việc yêu cầu nhân viên giao hàng đóng tiền ký quỹ và cam kết như phản ánh là không đúng quy định của pháp luật. Do vậy, sắp tới công ty sẽ hoàn trả toàn bộ tiền ký quỹ đã thu cho nhân viên.