Trả tiền thưởng Tết khi nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Điều 103 Bộ Luật Lao động quy định tiền thưởng được thực hiện theo quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Như vậy, nếu trong quy chế thưởng của công ty quy định thời gian trả thưởng vào 2 đợt là tháng 3 và tháng 5-2019 thì việc trả thưởng của công ty là phù hợp. Tuy nhiên, cũng theo điều luật này, tiền thưởng là khoản tiền mà NSDLĐ thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Trong khi đó, kết quả sản xuất - kinh doanh hằng năm và việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NLĐ thường được doanh nghiệp thực hiện vào mỗi cuối năm. Cho nên, khi xây dựng quy chế thưởng, doanh nghiệp nên chọn thời điểm trả tiền thưởng vào dịp cuối năm hoặc dịp Tết cổ truyền dân tộc sẽ hợp lý hơn. Bởi tiền thưởng không chỉ đơn giản là để NLĐ có thêm khoản thu nhập chi tiêu dịp Tết mà còn thể hiện sự động viên, tri ân của doanh nghiệp đối với những đóng góp, cống hiến của họ trong suốt 1 năm.