Truy trả lương kinh doanh cho nhân viên

Bà Nguyễn Ngọc Bảo Châu, phó giám đốc công ty, trả lời: Khi chị Hường xin nghỉ việc, bộ phận của chị không báo cáo doanh số nên phòng tài chính không đưa tên chị vào danh sách hưởng lương kinh doanh. Sau khi chị Hường phản ánh, công ty đã rà soát và thấy đúng là tiền lương doanh số tháng cuối cùng trước khi nghỉ việc, chị Hường chưa nhận. Mời chị liên hệ với phòng tài chính để truy nhận.