Từ ngày 1-1- 2018, việc điều chỉnh công thức tính lương hưu trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 dẫn đến một số lao động nữ (LĐN) nghỉ hưu năm 2018 có Tỉ lệ lương hưu thấp hơn hẳn so với người có cùng thời gian đóng BHXH nghỉ hưu năm 2017 (từ 1% đến 10%). Đồng thời, cũng tạo ra tâm lý so sánh giữa LĐN và lao động nam (lao động nam chỉ giảm 1% đến 2%).

Theo dự báo của BHXH Việt Nam, với việc áp dụng công thức tính lương hưu theo quy định của Luật BHXH năm 2014 thì số LĐN bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 sẽ có mức lương hưu bị thiệt hơn trong mối tương quan với lao động nam và lần lượt là 20,5 nghìn người vào năm 2018; 22 nghìn người vào năm 2019; 23,5 nghìn người vào năm 2020 và 25,1 nghìn người vào năm 2021.

Vì vậy, Chính phủ thấy cần thiết có phương án xử lý để khắc phục hạn chế nêu trên, giảm thiểu tác động đối với LĐN bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1-1- 2018 đến ngày 31 -12- 2021 .

Do thời gian đã đóng BHXH của LĐN là khác nhau nên tỉ lệ hưởng lương hưu bị giảm trừ cũng khác nhau, dẫn đến các mức điều chỉnh cũng phải tính toán khác nhau tùy thuộc vào số thời gian đã đóng BHXH và năm bắt đầu hưởng lương hưu. Chính phủ áp dụng nguyên tắc tính toán một trường hợp mẫu, sau đó áp dụng cho các trường hợp tương tự.

Chính phủ sẽ điều chỉnh để hỗ trợ số tiền tương ứng với chênh lệch lương hưu nếu tính Luật BHXH (10%) so với nếu thực hiện theo lộ trình như nam giới, tức là sẽ bù vào tỷ lệ hưởng lương hưu lần lượt cho lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu năm 2018 là 8%; 2019 là 6%; 2020 là 4%; 2021 là 2% và từ 2022 thì không được bù vì kết thúc lộ trình như nam giới.

Theo số liệu dự báo của BHXH Việt Nam thì số LĐN nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 mà có từ 20 năm đến 29 năm 6 tháng đóng BHXH là khoảng trên 91000 người (Trong đó: Năm 2018: 20.500 người; năm 2019: 22.000 người; năm 2020: 23.500 người và năm 2021: 25.100 nghìn người).

Trích 80 tỷ đồng từ quỹ BHXH để điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ - Ảnh 1.

Thực hiện theo phương án điều chỉnh nêu trên, giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, mỗi năm sẽ phát sinh thêm nhu cầu kinh phí cụ thể như sau: Năm 2018: 27,8 tỷ đồng; năm 2019: 23,7 tỷ đồng; năm 2020: 18,1 tỷ đồng; năm 2021: 10,3 tỷ đồng. Tổng cộng, khoảng 80 tỷ đồng. Chính phủ dự kiến nguồn kinh phí điều chỉnh do Quỹ BXH đảm bảo", Tờ trình của Chính phủ nêu rõ.

Nhất trí với đề nghị của Chính phủ, trong Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã giao Chính phủ ban hành văn bản thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với LĐN bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1-1 2018 đến ngày 31-12-2021 mà bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu và nguồn kinh phí thực hiện do Quỹ BHXH đảm bảo.

H.L (Pháp luật và Xã hội)