Hoàng Lê Thúy Vy, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Do sơ suất của bộ phận lao động tiền lương nên công ty đã đóng BHXH cho anh Hùng không đúng với mức lương thực tế. Khi nhận được phản ánh của anh, để tránh rắc rối khi làm thủ tục truy đóng BHXH, công ty đã đề nghị trả khoản tiền BHXH chênh lệch cho anh nhưng anh Hùng không đồng ý. Hiện tại, công ty đang tham khảo thủ tục tại cơ quan BHXH để truy đóng BHXH cho anh Hùng.