Ông Lê Đức Nam, phó giám đốc công ty, trả lời: Các chính sách của công ty khi di dời đã được thông báo công khai cho người lao động. Theo đó, công ty sẽ tổ chức xe đưa đón công nhân từ TP HCM đến Bình Dương làm việc, không khuyến khích công nhân đi xe máy nên không tăng tiền phụ cấp đi lại. Với phụ cấp nhà trọ, phụ cấp đắt đỏ, phụ cấp thu hút nhân lực thì do điều kiện giá cả sinh hoạt ở Bình Dương thấp hơn TP HCM nên công ty cũng không tăng. Thay vào đó, công ty sẽ tăng tiền ăn giữa ca từ 15.000 đồng lên 20.000 đồng/suất; tăng đồng phục từ 2 bộ lên 3 bộ/năm, giày bảo hộ từ 1 đôi lên 2 đôi/năm… Tất cả chính sách này công ty đều thực hiện sau khi lấy ý kiến của tập thể lao động và Công đoàn cơ sở.