Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo hướng dẫn tại Công văn 2209/UBND-KT về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TP HCM thì người lao động (NLĐ) bị chấm dứt HĐLĐ (từ ngày 1-5 đến 31-12-2021) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, gặp khó khăn do dịch Covid-19 được hỗ trợ một lần là 1,8 triệu đồng/người. Để được nhận khoản hỗ trợ này, NLĐ làm giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 2 - ban hành kèm theo công văn này) kèm bản photocopy quyết định hoặc thông báo chấm dứt HĐLĐ gửi BHXH TP Thủ Đức, quận - huyện (nơi NLĐ sinh sống). Trong thời gian giãn cách xã hội, NLĐ gửi qua đường bưu điện. Sau khi tiếp nhận, BHXH TP Thủ Đức, quận - huyện rà soát, kiểm tra, cho ý kiến về điều kiện hỗ trợ NLĐ và gửi UBND TP Thủ Đức, quận - huyện xem xét chi hỗ trợ khi đủ điều kiện. Đối với NLĐ không giao kết HĐLĐ (lao động tự do) thì việc rà soát, thống kê, lập danh sách NLĐ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ thuộc về UBND xã, phường, thị trấn.

Trường hợp con chị Hoa không thuộc đối tượng lập danh sách của tổ dân phố mà phải tự làm thủ tục đề nghị hỗ trợ theo hướng dẫn tại Công văn 2209/UBND-KT.