- BHXH TP trả lời: NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1-5 đến 31-12-2021, có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ các trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điều 49 Luật Việc làm năm 2013) thì sau khi thực hiện thủ tục báo giảm, xác nhận sổ BHXH, người sử dụng lao động hướng dẫn cho NLĐ lập giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 2- ban hành kèm theo Công văn 2209/UBND-KT) nộp kèm hồ sơ liên quan (bản photocopy quyết định hoặc thông báo chấm dứt HĐLĐ) cho BHXH TP Thủ Đức, quận - huyện (nơi NLĐ sinh sống) qua bưu điện trong thời gian giãn cách xã hội. Sau khi tiếp nhận, trong 1 ngày làm việc, BHXH TP Thủ Đức, quận - huyện sẽ rà soát, kiểm tra, cho ý kiến về điều kiện hỗ trợ NLĐ và gửi UBND TP Thủ Đức, quận - huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội). Trường hợp NLĐ không đủ điều kiện, cơ quan BHXH sẽ thông báo và nêu rõ lý do cho NLĐ biết. Trong 4 ngày làm việc, UBND TP Thủ Đức, quận - huyện quyết định hỗ trợ và thực hiện chi hỗ trợ cho NLĐ thông qua tài khoản của NLĐ, nếu không có thì chi trả trực tiếp. Đề nghị chị Hà căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.