Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, tư vấn pháp luật cho công nhân
Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, tư vấn pháp luật cho công nhân

Các nội dung tư vấn như: quyền và nghĩa vụ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, các chế độ của BHXH, bảo hiểm thất nghiệp khi thôi việc, tiền lương, phép năm, thời giờ làm việc - nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, chế độ mất việc...

Đặc biệt, các quy định mới của Luật Việc làm, Luật BHXH, quy định về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng… cũng được rất nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm. Các thắc mắc của người lao động và các tổ chức, doanh nghiệp được các tư vấn viên pháp luật trả lời thỏa đáng.

Tr.Hoàng