Người lao động nghe luật sư tư vấn về Pháp luật Lao động 

Người lao động nghe luật sư tư vấn về Pháp luật Lao động 

Người lao động được phổ biến một số nội dung quan trọng của Bộ Luật Lao động và các văn bản liên quan đến pháp luật lao động như việc ký hợp đồng lao động, thời gian làm việc, tăng ca, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản

Ban tổ chức cũng đã mời các luật sư, chuyên gia đến tư vấn, giải đáp thắc mắc xoay quanh quyền và nghĩa vụ của người lao động tại doanh nghiệp.

T.Nga