Hưởng ứng đợt phát động, các CĐ cơ sở trực thuộc đã tổ chức nhiều đợt thi đua thiết thực, gắn liền với điều kiện làm việc của CNVC-LĐ và tình hình sản xuất - kinh doanh của đơn vị. Các phong trào thi đua đã khuyến khích người lao động nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tính sáng tạo, cải tiến thiết bị, góp phần tiết kiệm nguyên vật liệu, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao và làm lợi cho đơn vị.

Tuyên dương điển hình học tập và làm theo lời Bác - Ảnh 1.

Khen thưởng các tập thể điển hình tại lễ tuyên dương

Dịp này, CĐ Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP HCM đã tuyên dương 55 tập thể và 69 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 56 gương "Người tốt, việc tốt".

Tin-ảnh: H.Đào