Vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Trước những khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, Công đoàn Saigon Bus kêu gọi đội ngũ CNVC-LĐ tích cực phát huy tinh thần lao động giỏi, lao động sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tự thân mỗi cán bộ, đoàn viên và CNVC-LĐ phải tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Bác Hồ; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và hình ảnh thương hiệu Saigon Bus.

K.An