Trao đổi với đội ngũ cán bộ CĐ, TS Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao, Trưởng Khoa Tâm lý Trường ĐH Sài Gòn, cho rằng khởi điểm xây dựng văn hóa tại DN chưa bao giờ dễ dàng bởi sự giao thoa giữa cái mới và cái cũ. Do đó, để thực hiện được văn hóa tại DN, người sử dụng lao động cần phải có lộ trình, từ phổ biến ý nghĩa văn hóa DN cho mọi thành viên đến định hình và phát triển các giá trị của DN.

TS Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao, Trưởng Khoa Tâm lý Trường ĐH Sài Gòn, trao đổi về văn hóa doanh nghiệp
TS Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao, Trưởng Khoa Tâm lý Trường ĐH Sài Gòn, trao đổi về văn hóa doanh nghiệp

Theo TS Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao, để văn hóa DN vận hành tốt thì bản thân lãnh đạo phải làm gương, chuẩn mực trong cách ăn mặc, lời nói, tác phong cho nhân viên và người lao động noi theo. Lãnh đạo DN là người quyết định văn hóa DN nhưng nó tồn tại hay không còn nhờ sức mạnh của mọi thành viên, trong đó có người lao động.

Tin-ảnh: H.Đào