Vẫn được chi thưởng

Ông Trần Quốc Hưng, trưởng phòng kế toán, trả lời: Chị Hương đã hiểu chưa đúng về quỹ dự phòng khen thưởng của công ty. Hằng tháng, công ty có trích từ lợi nhuận một khoản tương đương 10% tiền lương cơ bản của NLĐ để làm quỹ khen thưởng dự phòng chứ không phải trích từ tiền lương của NLĐ. Nguồn quỹ này được chi cho NLĐ cùng lúc với tiền thưởng Tết. Những NLĐ có từ đủ 8 tháng làm việc trở lên trong năm, nếu nghỉ việc hợp pháp thì sẽ được nhận theo tỉ lệ thời gian làm việc. Như vậy chị Hương cũng được hưởng khoản tiền này khi công ty chi thưởng vào ngày 15-1.