BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định, nam giới được nghỉ 10 ngày làm việc với trường hợp vợ sinh đôi. Nếu vợ sinh 3 thì thêm mỗi con được nghỉ 3 ngày làm việc, tối đa không quá 14 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Trong trường hợp vợ sinh 3 mà phẫu thuật thì chồng được nghỉ 14 ngày (do phẫu thuật) cộng thêm 3 ngày (cho đứa con thứ 3) là 17 ngày nghỉ.

Vợ sinh 3 được nghỉ tối đa mấy ngày? - Ảnh 1.