UBND TP giao UBND quận Bình Tân tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất, việc làm của người lao động (NLĐ); yêu cầu Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam thực hiện đúng quy định pháp luật và cam kết với NLĐ về chế độ, chính sách khi giảm lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với UBND quận Bình Tân, LĐLĐ TP, BHXH TP theo dõi sát tình hình sử dụng lao động, quan hệ lao động tại Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam để hướng dẫn công ty thực hiện đúng quy định pháp luật; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP phối hợp với UBND quận Bình Tân thực hiện các hoạt động điều phối, hỗ trợ giới thiệu việc làm, đào tạo lại cho NLĐ bị nghỉ việc để họ sớm gia nhập lại thị trường lao động; giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp thất nghiệp đối với NLĐ chưa tìm được việc làm mới.

Đặc biệt, UBND TP giao Cục Thuế TP xem xét đề nghị của NLĐ về việc không thu 10% thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ thêm (ngoài trợ cấp thôi việc) mà Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam chi trả cho NLĐ, báo cáo UBND TP trước ngày 15-7.

UBND TP cũng đề nghị LĐLĐ TP có chính sách hỗ trợ đối với NLĐ khó khăn, bị chấm dứt hợp đồng lao động; tiếp tục theo dõi và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, động viên NLĐ đồng hành, chung tay chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Ph.Anh