Bà Nguyễn Thị Phương Uyên, đại diện Công ty Phát Việt, trả lời: Về vấn đề trả thưởng, thời điểm khai trương cửa hàng mà chị Ngân phụ trách vào tháng 7-2016, công ty chưa có chính sách thưởng chính thức vì tùy theo đặc điểm mà mỗi cửa hàng sẽ có chính sách thưởng khác nhau và phải có thời gian theo dõi để đưa ra mức khoán - thưởng hợp lý. Vì vậy tại thời điểm đó, công ty chưa có cơ sở để tính thưởng. Sau này, khi chị Ngân nghỉ việc, công ty có đề nghị mức thưởng nhưng chị Ngân không đồng ý. Về tiền lương, công ty vẫn giải quyết đầy đủ cho chị Ngân nhưng chị không đồng ý mà muốn nhận cùng lúc lương và thưởng theo yêu cầu.