Báo cáo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Chủ tịch CĐ Viên chức TP nhiệm kỳ 2012-2017, cho biết nhiệm kỳ qua, CĐ Viên chức TP đã có nhiều giải pháp, mô hình hiệu quả phát huy vai trò của CĐ trong các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP. Công tác chăm lo cho công chức, viên chức (CCVC) và người lao động (NLĐ) tiếp tục được phát huy có hiệu quả gắn với công khai, minh bạch trong thu, chi và điều hành; kịp thời, chu đáo, nghĩa tình trong xét và trao tặng các chương trình chăm lo…

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có bản lĩnh, trình độ - Ảnh 1.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng cờ thi đua xuất sắc

của LĐLĐ TP cho CĐ Viên chức TP nhiệm kỳ 2012-2017

Trong 5 năm qua, CĐ Viên chức TP đã tổ chức 3 hội diễn văn nghệ và 2 hội thao với hơn 6.000 lượt CCVC, NLĐ tham gia. CĐ Viên chức TP đã trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho hơn 900 học sinh giỏi các cấp với tổng số tiền gần 2,3 tỉ đồng; tổ chức hội trại "Lá trung quân" định kỳ hằng năm. Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ, CĐ Viên chức TP đã bồi dưỡng, giới thiệu 5.893 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, trong đó, có 1.179 người được kết nạp Đảng. CĐ Viên chức cũng kết nạp 2.843 đoàn viên CĐ mới.

Phát biểu tại đại hội, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP, đề nghị CĐ Viên chức TP tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi 7 chương trình đột phá của TP; xây dựng đội ngũ CCVC, NLĐ có bản lĩnh chính trị, có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, văn hóa, đạo đức công vụ, kỷ luật lao động… Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ…

Chủ tịch LĐLĐ TP cũng yêu cầu các cấp CĐ cần bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tăng cường theo dõi, giúp đỡ và góp ý cho đoàn viên; tham gia tổ chức đối thoại, gặp gỡ định kỳ, giao nhiệm vụ cho đoàn viên phấn đấu, thử thách; tham gia thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cơ sở, góp phần cùng TP xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại hội đã bầu 25 ủy viên ban chấp hành CĐ nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin-ảnh: H.Đào