Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Qua hệ lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP, từ năm 2018, mức LTT vùng áp dụng đối với NLĐ làm việc tại các DN đã được điều chỉnh tăng lên 180.000 – 230.000 đồng/tháng tùy theo từng vùng so với năm 2017. 

Cụ thể: Vùng 1 tăng 230.000 đồng/tháng (lên 3.980.000 đồng/tháng); Vùng 2 tăng 210.000  đồng/tháng (lên 3.530.000 đồng/tháng); Vùng 3 tăng 190.000 đồng/tháng (lên 3.090.000 đồng/tháng); Vùng 4 tăng 180.000 đồng/tháng (lên 2.760.000 đồng/tháng). Để đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho NLĐ, người sử dụng lao động (NSDLĐ) và Công đoàn (CĐ) cơ sở cần hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng thang, bảng lương và tính toán việc trích nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Xây dựng thang, bảng lương phải tham khảo ý kiến Công đoàn - Ảnh 1.

Khi sửa đổi, bổ sung nội dung thang, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của công đoàn cơ sở

Nếu DN xây dựng thang lương, bảng lương thấp hơn mức LTT vùng, CĐ cơ sở cần chủ động khuyến cáo NSDLĐ sớm khắc phục, sửa đổi; đồng thời điều chỉnh mức tiền đóng các khoản bảo hiểm; mức tính tiền làm thêm giờ cho NLĐ theo đúng quy định. DN cần căn cứ theo mức LTT vùng hiện hành để quy định mức lương cho từng chức danh, công việc, nhóm công việc sao cho phù hợp với các nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

Lưu ý trong quá trình thực hiện điều chỉnh, DN không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do DN quy định thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp (khoản 3 Điều 5 Nghị định 141). 

Xây dựng thang, bảng lương phải tham khảo ý kiến Công đoàn - Ảnh 2.

Thang, bảng lương phải được doamh nghiệp công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện

Khi sửa đổi, bổ sung nội dung thang, bảng lương, DN phải tham khảo ý kiến của CĐ cơ sở (đại diện tập thể NLĐ tại DN) và công bố công khai tại nơi làm việc của NLĐ trước lúc thực hiện.

Tin - ảnh: T.Ngôn