Xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc

Tin mới

19/03/2017 21:05

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động” trong tình hình mới.

Song song với công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về an toàn lao động, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và người sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, gắn với việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho người lao động; khuyến khích xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. Hoạt động tuyên truyền và các phong trào thi đua cần gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc thực hiện tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc là hoạt động trọng tâm của các cấp Công đoàn trong năm 2017 Ảnh: KHÁNH CHI
Xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc là hoạt động trọng tâm của các cấp Công đoàn trong năm 2017 Ảnh: KHÁNH CHI

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp cần đưa nội dung công tác an toàn vệ sinh lao động vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, toàn khóa của cấp mình và phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc phong trào.

T.Ngôn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI